🏆🏅ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ มก. บางเขน ⛳ “SciKU Sport Day” 🏀⚽️

โพสเมื่อ 28 November 2023

🏆🏅ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ มก. บางเขน ⛳ “SciKU Sport Day” 🏀⚽️

📌ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา

🥳 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/1VrzKu1EtbyJSVrA9
ภายในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566
⭐มีของที่ระลึก&อาหารกลางวันสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม⭐