,

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พัชร ดนัยสวัสดิ์ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

โพสเมื่อ 27 November 2023

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชร ดนัยสวัสดิ์ ภาควิชาสัตววิทยา ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตววิทยา ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

#sciKU #ตำแหน่งทางวิชาการ
Science KU PR Line ID: @233kgoxf 
Web site: https://www.sci.ku.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/scienceku/