,

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกษิรา แก้วปลอดที่ได้รับรางวัล Excellent ในงานประชุมระดับนานาชาติ 2023 ICGET-TW

โพสเมื่อ 21 November 2023

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกษิรา แก้วปลอด นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์ โดยมี รศ.ดร. ปณิทัต หาสินเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ที่ได้รับรางวัล Excellent จากการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ในสาขา Capacitor & High-Power Energy Storage ในหัวข้อเรื่อง Nanostructured MoO2/MoS2/MoP Heterojunction and N/S Dual-Doped Reduced Graphene as High-Performance Electrode for Supercapacitors ในงานประชุมระดับนานาชาติ 2023 edition of International Conference on Green Electrochemical Technologies & the Annual Meeting of the Electrochemical Society of Taiwan ( ICGET-TW) ณ ไทเป ประเทศไต้หวัน วันที่ 26-28 ตุลาคม 2566