โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

โพสเมื่อ 6 September 2023

คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ ในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน การอบรมจะมีทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ การฝึกซ้อมหนีไฟจะมีการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง มีการปล่อยควันและมีเสียงสัญญาณกริ่งเตือนภัยดังขึ้น
โดยมีกำหนดการและแผนผังจุดรวมพล ดังข้างล่างนี้

กำหนดการแผนผังจุดรวมพล