,

ความร่วมมือทางวิชาการและธุรกิจระหว่างประเทศไทยและไต้หวัน โครงการ “Thailand-Taiwan Sand-Box Center”

โพสเมื่อ 17 August 2023

โครงการ “Thailand-Taiwan Sand-Box Center” ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อขยายความร่วมมือทางวิชาการและธุรกิจระหว่างประเทศไทยและไต้หวัน ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในไต้หวันและสถาบัน III ศูนย์นี้มีเป้าหมายเป็นสื่อกลางสำหรับผู้ประกอบการทั้งสองประเทศในการเริ่มโครงการธุรกิจ ซึ่งจะมีโครงการในรูปแบบ Startup Center โดยมุ่งเน้นที่ด้านเทคโนโลยีการศึกษา สำหรับผู้ประกอบการของไต้หวัน ผู้ประกอบการไทย ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย และ นิสิต โดยศูนย์นี้ยังมีแผนในการเชื่อมโยงกับโรงเรียนในไทยและ SEAMEO-STEM Education เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา