,

ขอเชิญเข้าร่วมชมและให้กำลังใจนักเรียน “การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566” ในงาน Science Festival 2023 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โพสเมื่อ 11 August 2023

ขอเชิญเข้าร่วมชมและให้กำลังใจนักเรียน “การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566” ในงาน Science Festival 2023 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชิงโล่รางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 4 สาขา และเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท

วันที่ 22 สิงหาคม 2566
แข่งขันผลงานแบบปากเปล่า (Oral presentation)
แข่งขันผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster presentation)
ณ ห้องประชุม 601A ชั้น 6 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา

วันที่ 23 สิงหาคม 2566
ประกาศผล “การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566”
ณ ห้องประชุมสุมินทร์ สมุทคุปติ์ อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี

*นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ตามลิงก์ด้านล่าง
https://kasets.art/hm7HWG