,

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 29 May 2023

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์โลก ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2565 จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566