,

ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ครั้งที่ 1

โพสเมื่อ 23 May 2023

ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ครั้งที่ 1

🗓️ วันที่ 15-18 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสุมินทร์ สมุทคุปติ์ ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📌 ลงทะเบียนเข้าร่วมแบบออนไลน์ฟรี (เฉพาะการบรรยายพิเศษ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566) ได้ที่: https://forms.gle/nfePbMwjYWydZVMQA

📌 ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมแบบออนไซต์ ในวันที่ 15-18 สิงหาคม 2566 (เก็บค่าลงทะเบียน) ได้ที่: https://forms.gle/4R7QuyBMAusBPVfF8

🔎 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่: https://drive.google.com/file/d/1vJpevYQ8u-ytiOknxBrZV_G5iUh2IgYL/view?usp=sharing