,

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.พนัส ธรรมกีรติวงศ์ เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 21 March 2023

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.พนัส ธรรมกีรติวงศ์ เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563