,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 28 February 2023

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร ภาควิชาเคมี
ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์
ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566