,

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยระยะสั้น และการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/นำเสนอผลงาน หรือกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

โพสเมื่อ 27 February 2023

doc270266-2


ดาวน์โหลดเอกสาร