,

6 ม.ค. 66 -ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนา ในหัวข้อ “Current status and preparation for the production of 48Ca by laser isotope separation (LIS)”

โพสเมื่อ 6 January 2023

ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์​ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนา ในหัวข้อ “Current status and preparation for the production of 48Ca by laser isotope separation (LIS)”
 
โดยผู้บรรยาย​คือ ดร.อนวัช ฤทธิรงค์ Postdoctoral researcher Research Center for Nuclear Physics (RCNP), Osaka University 
 
ในวันศุกร์ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10:00 -​12:00 น. 
ณ ห้อง 375 ชั้น 3 อาคาร วิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์
 
(หมดเขตรับสมัครภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566)