ขยายเวลารับผลงานคลิปวีดีโออธิบายความรู้เรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประจำปี 2565

โพสเมื่อ 20 December 2022

ขอเชิญ นิสิตและบุคคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานในรูปแบบคลิป VDO อธิบายเนื้อหาข้อใดข้อหนึ่งจาก 17 ข้อ ของ Sustainable Development Goals (SDGs) ความยาวไม่เกิน 2 นาที ชิงเงินรางวัลกว่า 11,500 บาท

สนใจ ติดต่อ Influencer ของโครงการ หรือ สอบถามข้อมูลทางอีเมล์ inter-sci@ku.th
ส่งผลงานทาง Google Form: http://bit.ly/3GJS3ed

ขยายเวลารับผลงานจนถึงวันที่ 20 มกราคม 2566