,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วินิจ เจียมสกุล ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

โพสเมื่อ 7 November 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ เจียมสกุล อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาบริหารองค์กรการศึกษา จาก สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่