ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ณ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 20 September 2022

65086value


ดาวน์โหลดเอกสาร