ราคากลาง จัดจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดชั้น 1 ห้องน้ำชายหญิง ห้องเรียนปฏิบัติการ ห้องวิจัย ห้องสำนักงาน อาคารภาควิชาสัตววิทยา รดน้ำต้นไม้และรับส่งหนังสือของภาควิชาในวันพุธ ทั้งภายในและภายนอกคณะ เป็นระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) จำนวน 1 งาน

โพสเมื่อ 19 September 2022


ดาวน์โหลดเอกสาร