ราคากลาง จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) จำนวน 1 งาน

โพสเมื่อ 14 September 2022


ดาวน์โหลดเอกสาร