ราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ชั้น 7, ชั้น 8 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี และชั้น 3 ฝั่งซ้าย อาคารทวี ญาณสุคนธ์ (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) จำนวน 1 งาน

โพสเมื่อ 12 September 2022


ดาวน์โหลดเอกสาร