ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด ชั้น 2 และ ชั้น 4 อาคารจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 12 September 2022


ดาวน์โหลดเอกสาร