ราคากลาง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ชั้น 1 และ ชั้น 3 อาคารจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) จำนวน 1 งาน

โพสเมื่อ 12 September 2022


ดาวน์โหลดเอกสาร