ราคากลาง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดภาควิชาเคมี ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) จำนวน 1 ราย (นางบังอร ขำพิมพ์)

โพสเมื่อ 9 September 2022

650083price


ดาวน์โหลดเอกสาร