ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ดั้งนี้ รายการที่ 1 โต๊ะประชุม จำนวน 1 ชุด รายการที่ 2 เก้าอี้ประชุม จำนวน 21 ตัว

โพสเมื่อ 15 August 2022

650064price


ดาวน์โหลดเอกสาร