ขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องหาค่าพิกัดดาวเทียม GNSS แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

โพสเมื่อ 16 June 2022

ขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องหาค่าพิกัดดาวเทียม GNSS แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
https://drive.google.com/file/d/1t1tWk7OHTxetRLKYiglI-l7doY0Xu69_/view?usp=sharing