ขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อชุดเครื่องคำนวณสมบัติเชิงกลและเชิงโมเลกุลของวัสดุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

โพสเมื่อ 6 May 2022

ขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อชุดเครื่องคำนวณสมบัติเชิงกลและเชิงโมเลกุลของวัสดุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

https://drive.google.com/file/d/1X0DwNe-q3KkkM1fvm2j4K1UoQF4uhflz/view?usp=sharing