ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ตู้ควบคุมบรรยากาศให้ปราศจากความชื้นและออกซิเจน (Glovebox) จำนวน 1 ชุด

โพสเมื่อ 15 June 2021

64002plan

ดาวน์โหลดเอกสาร