ราคากลาง จัดทำนิทรรศการถาวรเปิดโลก Earth Sciences และส่วนเชื่อมต่อนิทรรศการจีโนม และ Fabricared Laboratory จำนวน 1 งาน ลงวันที่ 19/5/2564

โพสเมื่อ 20 May 2021

64026price

ดาวน์โหลดเอกสาร