ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ รายการที่ ๑ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน ๗ เครื่อง รายการที่ ๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน ๒ เครื่อง

โพสเมื่อ 26 March 2021


ดาวน์โหลดเอกสาร