ราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) จำนวน 1 งาน

โพสเมื่อ 5 August 2020


ดาวน์โหลดเอกสาร