ขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่าสำหรับหลอดทดลองขนาดเล็กและแพลท แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด

โพสเมื่อ 20 May 2024

67008TOR


ดาวน์โหลดเอกสาร