ขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น ๓ อาคารสุขประชา วาจานนท์ จำนวน 1 งาน

โพสเมื่อ 5 April 2024

67003TOR


ดาวน์โหลดเอกสาร