ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 30 กันยายน 2567) จำนวน 1 อัตรา

โพสเมื่อ 19 October 2023

660077value


ดาวน์โหลดเอกสาร