ราคากลาง จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ และช่างทั่วไป ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) จำนวน 1 อัตรา (นายสมนึก สุขบุญส่ง)

โพสเมื่อ 22 September 2023

66095price


ดาวน์โหลดเอกสาร