ราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ชั้น7, ชั้น8 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี และชั้น 3 ฝั่งซ้าย อาคารทวีญาณสุคนธ์ (1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567) จำนวน 1 งาน

โพสเมื่อ 18 September 2023

660073price


ดาวน์โหลดเอกสาร