ประกาศผู็ชนะเสนอราคา จ้างเหมา เจ้าหน้าที่ประสานงานองค์กรและจัดการงานทั่วไป ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) จำนวน 1 งาน สิตานัน

โพสเมื่อ 14 September 2023

660054value


ดาวน์โหลดเอกสาร