ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่งช่างเทคนิค

โพสเมื่อ 23 May 2023

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่งช่างเทคนิค โดยได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างไฟฟ้า ช่างท่อและประสาน ช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานที่ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

660025lecture


ดาวน์โหลดเอกสาร