ขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ประสิทธิภาพสูง จำนวน 35 เครื่อง

โพสเมื่อ 14 March 2023


ดาวน์โหลดเอกสาร