ขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องบ่มเพาะเชื้อแบบเขย่าควบคุมอุณหภูมิ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด

โพสเมื่อ 30 January 2023

66007TOR


ดาวน์โหลดเอกสาร