ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

โพสเมื่อ 20 January 2023


ดาวน์โหลดเอกสาร