ขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ชุดทดสอบอเนกประสงค์สำหรับการทดสอบด้านวิศวกรรมปฐพี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

โพสเมื่อ 17 January 2023


ดาวน์โหลดเอกสาร