ขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องมือวัดทางรังสีชนิดระบุนิวไคลด์แบบพกพา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

โพสเมื่อ 23 November 2022


ดาวน์โหลดเอกสาร