ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เจ้าหน้าที่เดินเอกสารและซ่อมบำรุง ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) จำนวน 1 งาน วรพจน์

โพสเมื่อ 14 September 2023

660053value


ดาวน์โหลดเอกสาร