งานอำนวยการ

นงพร บุญสวัสดิ์
หัวหน้างานอำนวยการและทรัพยากรบุคคล
fscinpb@ku.ac.th
โทร 646088

หน่วยอำนวยการ

Our Lab Image

นงเยาว์ หอมสวาท
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
fscinyh@ku.ac.th
โทร 646110

Our Lab Image

เพ็ญ
(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน)
fscipcp@ku.ac.th
โทร 646114

Our Lab Image

วิยุทธิ์ ตันมงคลกาญจน์
บรรณารักษ์
libvyt@ku.ac.th
โทร

Our Lab Image

วรพจน์ สุวรรณภูมิ
(พนักงานธุรการ ส 2)
fsciwps
โทร 646103

Our Lab Image

ธวัช
พนักงาน
fscitwc@ku.ac.th
โทร 646104

Our Lab Image

ทรงพล เสาวภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
fscisps
โทร