25 ก.ย. 61-โครงการฝึกอบรม เรื่อง หลักการเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ/แมสสเปคโตรมิเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น (Fundamentals and Basic Operations of GC/MS)

ปิดความเห็น บน 25 ก.ย. 61-โครงการฝึกอบรม เรื่อง หลักการเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ/แมสสเปคโตรมิเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น (Fundamentals and Basic Operations of GC/MS) 219

ด้วยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับบริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง หลักการเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ/แมสสเปคโตรมิเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น (Fundamentals and Basic Operations of GC/MS) ในวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเทคนิคและหลักการของเครื่อง GC/MS และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยต่อไปได้

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมออนไลน์ที่ https://goo.gl/CyUNA9 ภายในวันที่ 20 กันยายน 2561

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ห้อง 1006 ชั้น 10 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 02-5625555 ต่อ 646155

โปสเตอร์รายละเอียดโครงการRegister Online
กำลังโหลด…

Similar articles

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้: _ คน เมื่อวานนี้: _ คน สัปดาห์นี้: _ คน เดือนนี้: _ คน เริ่มนับสถิติตั้งแต่: 14 มีนาคม 2019
ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
Address : 50 Ngam Wong Wan Rd, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290