24 ก.ค. 61-โครงการ Talent Mobility, TM@Sci.KU

ปิดความเห็น บน 24 ก.ค. 61-โครงการ Talent Mobility, TM@Sci.KU 104

คณะทำงานฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมบุคลากรวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ให้มีโอกาสไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้ภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility, TM@Sci.KU) โดยเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ มาเป็นวิทยากรเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้ภาคอุตสาหกรรม โดยดำเนินงานตามโครงการ Talent Mobility เพิ่มมากขึ้น ในวันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์

รายละเอียดโครงการกำหนดการแบบตอบรับ

Similar articles

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้: _ คน เมื่อวานนี้: _ คน สัปดาห์นี้: _ คน เดือนนี้: _ คน เริ่มนับสถิติตั้งแต่: 14 มีนาคม 2019
ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
Address : 50 Ngam Wong Wan Rd, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290