รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรม สอวน. ค่ายที่ 1/2562 วันที่ 8-31 กรกฏาคม พ.ศ. 2562

ปิดความเห็น บน รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรม สอวน. ค่ายที่ 1/2562 วันที่ 8-31 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 5773

ศูนย์โครงการ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรม สอวน. ค่ายที่ 1/2562 ในสาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ในระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 และสอบคัดเลือกวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:00-16:00 น. โดยมีรายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกตามเอกสารแนบ

ประกาศรับสมัครสมัครสอบตรวจสอบรายชื่อและการชำระเงิน

สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 8-31 กรกฎาคม 2562 และชำระเงินผ่านธนาคารได้ตั้งแต่วันที่ 9-31 กรกฏาคม 2562

ระบบรับสมัครสอบคัดเลือกจะปิดโดยอัตโนมัติ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 20:00 น.

ขั้นตอนที่นักเรียนต้องดำเนินการในการสมัคร ***โปรดกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น***

1. เข้าสู่ระบบรับสมัครโดยคลิกปุ่มด้านล่างนี้

เข้าสู่ระบบรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ สอวน. ศูนย์ สอวน. มก. ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

2. ผู้สมัครกรุณาตรวจสอบอีเมลยืนยันการสมัครที่ระบบส่งไปยังอีเมลที่ผู้สมัครได้ระบุไว้ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลการสมัครทั้งหมดของผู้สมัคร (ข้อมูลการสมัครบนเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะแสดงเฉพาะชื่อจริง อักษรย่อนามสกุลตัวแรก และข้อมูลการชำระเงิน เท่านั้น) และเอกสารแนบท้ายจดหมาย ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร (Bill Payment) กรณีไม่ได้รับอีเมลตอบรับการสมัครจากระบบ คลิกปุ่มด้านล่างนี้

ขอให้ระบบส่งอีเมลยืนยันการสมัครใหม่

3. ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร (Bill Payment) ที่ผู้สมัครได้รับจากอีเมลตอบรับการสมัคร ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ความละเอียด 300 dpi ขึ้นไป หรือ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ความละเอียด 1,200 dpi ขึ้นไป

4. นำใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคารที่พิมพ์แล้ว ไปชำระเงินได้ที่เคานท์เตอร์สาขาของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันและเวลาทำการของสาขาธนาคาร

5. ตรวจสอบการชำระเงินของธนาคารอีกครั้งก่อนออกจากเคานท์เตอร์ธนาคาร โดยเฉพาะ Ref.1 Ref.2 และจำนวนเงินที่ชำระ จะต้องตรงกับข้อมูลที่ปรากฏบนแบบฟอร์มการชำระเงิน หากข้อมูลไม่ตรงกัน ให้ทักท้วงทางธนาคารทันที หรือภายในวันเดียวกันที่ทำธุรกรรม

  • ศูนย์ สอวน. มก. จะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลการชำระเงินที่ส่งมาจากธนาคารไม่ตรงกับ Ref. Code ของระบบ ผู้สมัครจะต้องติดต่อทางธนาคารเพื่อให้แก้ไขด้วยตนเอง หรือ ชำระเงินเข้ามาใหม่
  • ห้ามใช้แบบฟอร์ม Bill Payment ของธนาคารในการชำระเงินโดยเด็ดขาด
  • ห้ามชำระผ่านช่องทางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผ่านเคานท์เตอร์ของธนาคาร ศูนย์ สอวน. มก. จะไม่รับผิดชอบการชำระเงินที่ชำระมาด้วยช่องทางอื่นๆ

6. ตรวจสอบสถานะการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้ในวันทำการถัดไปจากวันชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ (สถานะการชำระเงินจะยังไม่ขึ้นทันทีที่ชำระค่าธรรมเนียม จะต้องรอให้ทางธนาคารฯ ส่งข้อมูลการชำระเงินมาให้ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทำการยืนยันข้อมูลการชำระเงินก่อน)

7. นำใบแจ้งการชำระเงินที่ประทับตราชำระเงินจากธนาคารมาแสดงด้วยในวันสอบ

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรม ค่ายที่ 1/2562 โครงการ สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
รายชื่อผู้สมัครจะแสดงเฉพาะชื่อ อักษรย่อนามสกุลตัวแรก และสถานะการชำระเงินเท่านั้น
รายชื่อผู้สมัครจะแสดงเฉพาะชื่อ อักษรย่อนามสกุลตัวแรก และสถานะการชำระเงินเท่านั้น สำหรับข้อมูลอื่นๆ ให้ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากอีเมลตอบรับจากระบบ (ที่แนบไฟล์ Bill Payment) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของตัวนักเรียน ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สถานะการชำระเงินจะปรับปรุงในวันทำการถัดไป
สถานะการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ของผู้สมัครสอบฯ จะได้รับการปรับยอดในวันทำการถัดไป

ลิงก์ด่วน สอวน.

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ (ชั้น 1) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2562 5444 หรือ 0 2562 5555 หรือ 0 2942 8200 ต่อ 646143 (ติดต่อ-สอบถามทั่วไป), 646144 (ปัญหาการใช้งานระบบรับสมัคร)

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

  • วันนี้: _ คน
  • เมื่อวานนี้: _ คน
  • สัปดาห์นี้: _ คน
  • เดือนนี้: _ คน
  • ทั้งหมด: _ คน ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2019
  •  
  • ท่านกำลังเข้าใช้งานผ่านที่อยู่ไอพี: 54.211.135.32