ราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) จำนวน 1 งาน

โพสเมื่อ 26 September 2022


ดาวน์โหลดเอกสาร