ราคากลาง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่เดินเอกสารและปฏิบัติงานทั่วไป ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) จำนวน 1 ราย

โพสเมื่อ 20 September 2022


ดาวน์โหลดเอกสาร