ราคากลาง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดภาควิชาเคมี ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) จำนวน 1 ราย

โพสเมื่อ 20 September 2022


ดาวน์โหลดเอกสาร