ราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) จำนวน 1 อัตรา

โพสเมื่อ 12 September 2022


ดาวน์โหลดเอกสาร