ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ รายการที่ 1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 25150 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง รายการที่ 2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 36100 บีทียู จำนวน 7 เครื่อง

โพสเมื่อ 10 August 2022


ดาวน์โหลดเอกสาร